Δεξαμενές

Παραλία Κουρούτας, Αμαλιάδα
Νομός Ηλείας, Πελοπόννησος

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@dexamenes.com

Tel:  (+30) 697 2521806
Tel/Fax: (+30) 26220 25999

Η Ιστορία

Σπάνια η ιστορία και η οικονομία ενός τόπου έχουν συνδεθεί τόσο στενά με ένα αγροτικό προϊόν όσο η περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου με το σταφύλι και τη σταφίδα.

Η καλλιέργεια της σταφίδας άρχισε να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις ήδη από την απελευθέρωση του 1830 με μεγάλη εξωτερική ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίως την αγγλική. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, ο όγκος της σταφιδοπαραγωγής δεκαπλασιάστηκε για να γίνει το 1860 το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του Ελληνικού Βασιλείου. Η φυλλοξήρα που έπληξε τα γαλλικά αμπέλια τον Οκτώβριο του 1879 συντέλεσε στο μεγάλο άνοιγμα της ελληνικής σταφίδας και προς τις γαλλικές αγορές. Η αγροτική παραγωγή προσαρμόσθηκε στην ευνοϊκή συγκυρία ζήτησης και πλοία γεμάτα σταφίδα έφευγαν από τα λιμάνια της Πελοποννήσου με προορισμό τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Ολόκληρη η κοινωνική και οικονομική δομή της περιοχής, αλλά και της χώρας διαμορφώθηκε γύρω από την παραγωγή και το εμπόριο της σταφίδας που απαιτούσε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (από τον μικροκαλλιεργητή, το μικρέμπορο του χωριού ως τον μεγαλέμπορο). Η κατασκευή του σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα της γραμμής Πύργου-Κατακόλου, που λειτούργησε το 1883 και ήταν η πρώτη σε ολόκληρη την Ελλάδα, και αμέσως μετά η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς — Καλαμάτας που συνέδεε όλες τις πόλεις-σταθμούς μαρτυρούν την άνθιση και τη σπουδαιότητα του εμπορίου της σταφίδας.

Ωστόσο, όταν καρποφόρησαν οι νέοι γαλλικοί αμπελώνες που φυτεύτηκαν, η γαλλική αγορά έκλεισε και άρχισε για την Ελλάδα η περίφημη σταφιδική κρίση του 1890. Η κατάρρευση του σταφιδεμπορίου δεν άργησε και ήταν καταλυτική για όλες τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Η άνθιση της τοκογλυφίας, η μαζική μετανάστευση και το σταφιδικό κίνημα δόνησαν καταλυτικά τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Στα πλαίσια εφαρμογής σταφιδικής πολιτικής, η Κυβέρνηση προσπάθησε να προστατεύσει την παραγωγή με την πολιτική της παρακράτησης (διαχωρισμός των ποιοτήτων, εξαγωγή των καλυτέρων και διάθεση των κατώτερων στην εσωτερική αγορά.).

Έτσι η σταφιδική κρίση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη βιομηχανική μετατροπή του απούλητου αποθέματος της σταφίδας και τη δημιουργία πολυαρίθμων οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων και ποτοποιείων.

Το εργοστάσιο / Οινοποείο της Κουρούτας, χτίζεται 1911 σηματοδοτώντας την εκβιομηχανοποίηση στην οποία κατέληξε η μακραίωνη οινοπαραγωγική παράδοση της ευρύτερης περιοχής.