Δεξαμενές

Παραλία Κουρούτας, Αμαλιάδα
Νομός Ηλείας, Πελοπόννησος

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@dexamenes.com

Tel:  (+30) 697 2521806
Tel/Fax: (+30) 26220 25999

Το Εργοστάσιο

Το εργοστάσιο ιδρύθηκε από τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό (Α.Σ.Ο.) (Νομικό Πρόσωπο εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο για την προστασία της καλλιέργειας και εμπορίας της Κορινθιακής Σταφίδας) και είναι ένα από τα πρώτα ηλεκτροδοτημένα εργοστάσια της χώρας. Τοποθετηκε σε μια έκταση 6,5 στρεμμάτων κατα μήκος της παραλίας Κουρούτας, ώστε να διευκολύνεται η φόρτωση των πλοίων με κρασί και σταφίδα από τις διαμορφωμένες αποβάθρες.

Στο ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα διακρίνουμε:

- Τα ισόγεια κτήρια (εκ λιθοδομής) με τις χαρακτηριστικές δίρριχτες ή τετράριχτες κεραμοσκεπείς στέγες, που φιλοξενούσαν χώρους επεξεργασίας/ συσκευασίας του σταφιδοκαρπού (μηχανουργείο), γραφεία και άλλες βοηθητικές λειτουργίες
- Το χαμηλότερο τετράγωνο κτήριο που λειτουργούσε ως ζυγιστήριο με τις χαρακτηριστικές πλάστιγγες ζύγισης
- Το διώροφο κτήριο με τη χαρακτηριστική τετράριχτη στέγη του που λειτούργησε ως κατοικία του διευθυντή, χημείο και γραφεία,
- Τον επιβλητικό τσιμεντένιο υδατόπυργο που εξασφάλιζε παροχή νερού με πίεση βιομηχανικών απαιτήσεων
- Τα υπόστεγα με χώρους σταφυλοδόχου, εκθληπτηρίου, στραγγιστηρίου, οινοποιητών, προπιεστηρίων και πιεστηρίων
- Τα 2 ενιαία συγκρότηματα των συνολικά 44 οινοδεξαμενών συνολικού εμβαδού 1400 τμ και συνολικής χωρητικότητας 4000 τόνων

Οι εγκαταστάσεις μοιράζονται το ίδιο αρχιτεκτονικό ύφος με άλλα κτήρια που χτίστηκαν από τον ΑΣΟ εκείνη την περίοδο (σταφιδεργοστάσια, αποθήκες, οινοποιεία) και θυμίζουν τα χρόνια της σταφίδας.

Η επιλογή της παραθαλάσσιας θέσης του εργοστασίου, στην καρδιά του Χελωνίτη κόλπου, σημαδεύει το τοπίο της Κουρούτας σφραγίζοντας την ιστορία της περιοχής και των ανθρώπων της για πάνω από εκατό χρόνια.